Rodo

 1. Administrator danych osobowychAdministratorem Państwa danych osobowych jest JOULEX & PARTNER Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. Zachodnia 53 lok 4, 91-063 Łódź, NIP:725-206-10-16, REGON: 101430828, Tel. 531 333 222
 2. Dane kontaktowe, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych
  Adres e-mail: biuro@joulex.pl
  Adres pocztowy: JOULEX & PARTNER Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Zachodnia 53 lok 4, 91-063 Łódź
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych :Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy, w tym do:
  • realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży lub umowy wykonania usługi,
  • obsługi reklamacji w przypadku, gdy taka reklamacja zostanie złożona;
  • obsługa procesu gwarancyjnego,
  • obsługi zgłoszeń, które do nas zostaną skierowane;
  • przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych;
  • kontaktowania się w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 1. Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?Nie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli z jakiegoś powodu nie zostaną podane dane osobowe, nie będziemy mogli zawrzeć umowy, a w konsekwencji nie będzie można dokonać zakupu. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych, np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.
 1. Przysługujące prawaGwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj.
  • prawo dostępu do danych osobowych;
  • prawo do sprostowania, usunięcia danych oraz prawo do bycia zapomnianym; (W przypadku posiadania czynnej umowy  przetwarzanie danych jest niezbędne do jej realizacji i dane osobowe nie mogą zostać usunięte)
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w  tym profilowania oraz marketingu bezpośredniego.
  • sprzeciw wobec przetwarzania danych można złożyć np. w siedzibie firmy Zachodnia 53 lok 4, 91-063 Łódź lub telefonicznie pod numerem 531 333 222
  • prawo do cofnięcia zgody (zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak została wyrażona)W przypadku naruszenia przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi na Administratora danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Udostępnienie danych osobowychPaństwa dane osobowe udostępniamy podmiotom i organom, którym JOULEX & PARTNER Sp. z o.o  jest zobowiązany udostępnić, a także:
  • firmą świadczącym usługi dostarczania przesyłek;
  • podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną.
 3. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
  Państwa dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,
  • Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 2. Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

  Administrator danych osobowych nie przetwarza w sposób zautomatyzowany danych osobowych do oceny czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji, przemieszczania się (profilowanie).