Serwis

Oferujemy Państwu usługi z zakresu:

 • doradztwa technicznego i projektowego,
 • dostaw do klienta,
 • montażu urządzeń i instalacji,
 • naprawę i serwis urządzeń chłodniczych i klimatyzatorów w tym:.
 • stałą opiekę serwisową zainstalowanych urządzeń
 • wykonywanie przeglądów okresowych urządzeń
 • usuwanie awarii, bieżące naprawy, konserwacje i remonty
 • usuwanie nieszczelności (certyfikaty szczelności)
 • odsysanie i recycling czynników chłodniczych
 • przeglądy i konserwacje
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zainstalowanych urządzeń chłodniczych
 • okresowe przeglądy urządzeń zgodnie z założeniami ustaw Unii Europejskiej

Gwarancja jakości

Ponadto udzielamy gwarancji na zainstalowane systemy. Zapewniamy przeszkolenie z zakresu obsługi oraz prawidłowej eksploatacji zamontowanych urządzeń. Zapewniamy wsparcie techniczne w razie jakichkolwiek problemów związanych ze sprzętem bądź instalacją.